MENU

188. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską

Dziś mija 188. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską. W niedzielę, 24 lutego br., w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Akademię Sztuki Wojennej reprezentowali płk dr hab. Dariusz Majchrzak – prorektor ds. wojskowych oraz przedstawiciele organizacji studencko-doktoranckiej "Patriota". Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi pod przewodnictwem ks. biskupa Romualda Kamińskiego. Na jej zakończenie głos zabrał minister MON Mariusz Błaszczak.

188 lat temu pod Olszynką Grochowską odbyła się bitwa, która zatrzymała szturm rosyjski na Warszawę. To dzięki odwadze i poświęceniu żołnierzy Wojska Polskiego nie doszło na Pradze do takich tragicznych zdarzeń, jakie miały miejsce w 1794 r. (…). Dzięki ofiarności żołnierza polskiego w 1831 r. szturm na Warszawę został zatrzymany. Opatrzność sprzyjała. Mimo tego,  że Rosjanie mieli przewagę, Warszawa został obroniona – powiedział minister Błaszczak.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Bitwy o Olszynkę Grochowską. Tam  odbył się apel pamięci, zostały złożone wieńce, odczytano również list od Prezydenta Andrzeja Dudy, który podkreślił, że wieść o strategicznym sukcesie, jaki przyniosło to starcie rozniosła się po wszystkich ziemiach polskich. Odtąd historia męstwa i determinacji podkomendnych gen. Józefa Chłopickiego krzepiła serca naszych przodków. Po dziś dzień stanowi jeden z ważnych elementów patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń Polaków. Sama nazwa Olszynka Grochowska wciąż budzi podziw i wdzięczność wobec uczestników tej batalii. Od prawie dwóch wieków honor, ofiarność i odwaga powstańców listopadowych są dla nas źródłem inspiracji oraz moralnym zobowiązaniem do działania na rzecz suwerenności, bezpieczeństwa, siły i prestiżu naszego państwa.  

***

Bitwa o Olszynkę Grochowską to jedno z największych starć Powstania Listopadowego. 25 lutego 1831 r. oddziały powstańcze pod wodzą gen. Józefa Chłopickiego przez cały dzień odpierały natarcie armii feldmarszałka Iwana Dybicza. Pod Olszynką Grochowską załamała się ofensywa rosyjska i rozwiały nadzieje cara na szybkie zdławienie powstania. 9-dniowa kampania od Stoczka po Grochów przyniosła armii rosyjskiej duże straty i zmusiła ją do wycofania się. W walkach zginęło ok. 7 tys. żołnierzy polskich i 9 tys. Rosjan.

 

Źródło: www.prezydent.pl, www.pap.pl, www.dzieje.pl


wróć