MENU

Inauguracja Legii Akademickiej w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 28 lutego 2019 r., odbędzie się inauguracja drugiej edycji programu „Legia Akademicka”.

Ochotnicze szkolenie w Klubie Akademii Sztuki Wojennej rozpocznie 180 studentów.

Po uroczystej inauguracji studenci, w grupach szkoleniowych, rozpoczną zajęcia programowe w punktach nauczania.


****

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.


wróć