MENU

Wspomnienie o śp. Janie Olszewskim

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci premiera Jana Olszewskiego. W dniach żałoby narodowej również Akademia Sztuki Wojennej uczciła pamięć tego wybitnego polskiego polityka, publicysty, adwokata.

Jan Olszewski urodził się w 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie. Podczas niemieckiej okupacji był członkiem Szarych Szeregów, brał również udział w Powstaniu Warszawskim. Absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. W roku 1953 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Obrońca w głośnych procesach politycznych w latach 60. Współzałożyciel Polskiego Porozumienia Niepodległościowego oraz Komitetu Obrony Robotników. W ramach PPN-u ogłosił ponad 50 publikacji programowych. W latach 80. Był doradcą Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" i jednym z autorów pierwszego statutu tejże organizacji. Po wprowadzeniu stanu wojennego walczył o zwolnienie internowanych osób oraz bronił w procesach politycznych uczestników antykomunistycznej opozycji, m.in. Zbigniewa Romaszewskiego. Występował także jako oskarżyciel posiłkowy w procesie morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki.

Jan Olszewski pod koniec lat 80. współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert ds. reformy prawa i sądów. Był członkiem Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej oraz  współzałożycielem i fundatorem Polskiej Fundacji Katyńskiej.

Na mocy wyborów parlamentarnych w 1991 r. został posłem na Sejm I kadencji z ramienia Porozumienia Obywatelskiego Centrum. W tym czasie zasiadał w wielu komisjach i podkomisjach, m.in. Komisji Sprawiedliwości, Administracji i Spraw Wewnętrznych, podkomisji samorządu terytorialnego. Pod koniec roku 1991 został powołany przez Sejm na stanowisko premiera. Funkcję tę sprawował do 1992 r.

Ponadto był założycielem Ruchu dla Rzeczpospolitej, a następnie partii Ruch Odbudowy Polski. Wraz z Antonim Macierewiczem oraz Gabrielem Janowskim stworzył ugrupowanie Ruch Patriotyczny.

W latach 2005-2006 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu, a od kwietnia 2006 r. był doradcą Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r., w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną, został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Był później członkiem kapituły tego orderu.

Zmarł 7 lutego 2019 r. w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Cześć Jego Pamięci!


wróć