MENU

77. rocznica utworzenia Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku, z rozkazu gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Do dnia dzisiejszego, AK powszechnie uznawana jest za najlepiej zorganizowane wojsko podziemne, prowadzące działania w okupowanej Europie.

77 lat temu Armię Krajową tworzyło blisko 200 organizacji wojskowych, do których dołączali ochotnicy. U schyłku II wojny światowej w AK działało około 250 tysięcy żołnierzy, oficerów i podoficerów.

AK organizowała i przeprowadzała akacje małego sabotażu, działania sabotażowo-dywersyjne, akcje odwetowe i represyjne, uczestniczyła także z starciach partyzanckich z policją i wojskiem okupanta. Ponadto żołnierze i ochotnicy walczący w Armii Krajowej przygotowywali się do przeprowadzenia powstania powszechnego. Po klęsce Powstania Warszawskiego oddziały AK zostały zdemobilizowane.

Nazwa „Armia Krajowa” jednoczyła Polaków także po formalnym rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. Jak wynika z badań IPN prowadzonych w całej Polsce, w latach 1945-1956 funkcjonowało co najmniej 955 organizacji młodzieżowych. Co najmniej jedna czwarta z nich nawiązywała do AK w swojej nazwie, a zdecydowana większość na etosie wielkiej podziemnej armii oparła swą działalność – podaje na swojej stronie Instytut Pamięci Narodowej.

Komendantem okręgu Warszawskiego AK był płk dypl. Antoni Chruściel „Monter”, którego imieniem nazwana została jedna z głównych ulic Rembertowa.  

Program tegorocznych uroczystości z okazji 77. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 76. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej obejmuje:

14 lutego 2019 r.

  • godz.10.00 – Msza Święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK  (Katedra Polowa WP ul. Długa 13/15),
  • godz.12.00 – Apel Pamięci połączony ze składaniem wieńców przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego  (ul. Wiejska).

Materiał opracowany został na podstawie: www.dzieje.pl, www.ipn.gov.pl, www.armiakrajowa.org.pl

Zobacz również:

Fot. 1 kompania samborska (Okręg Stanisławów AK) podczas akcji "Burza". Od lewej: Michał Olszewski, NN, chorąży Adam Ekiert ps. "Pogarda", Jan Pakos ps. "Stal", NN. Lato 1944 r. Fot. NAC. Źródło: Wikimedia Commons


wróć