MENU

Zmiany kadrowe w ASzWoj

W Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej, 25 stycznia br., odbyła się uroczystość z okazji zakończenia służby wojskowej oraz wyznaczenia na wyższe stanowiska oficerów. Podczas uroczystości powitano również oficerów przybyłych do pełnienia dalszej zawodowej służby wojskowej w rembertowskiej uczelni. W ramach wydarzenia generał Ryszard Parafianowicz wręczył również nagrody rektora-komendanta nauczycielom akademickim.

Zawodową służbę wojskową zakończyli:

 • płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski,
 • płk dr Dariusz Żyłka,
 • płk dr Marek Strzoda,
 • ppłk dr Grzegorz Lewandowski.

Ponadto płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski i płk dr Dariusz Żyłka zostali odznaczeni Srebrnymi Medalami za Długoletnia Służbę, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudę.

Akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe otrzymali:

 • ppłk Rafał Zajkowski,
 • mjr Waldemar Pawlos.

W gronie powitanych oficerów, przybyłych do pełnienia dalszej zawodowej służby wojskowej w ASzWoj, znaleźli się:

 • ppłk Andrzej Tomczak,
 • ppłk Bogusław Jagiełło,
 • ppłk Adam Słowikowski,
 • mjr Elżbieta Chorzemska-Aloksa.

Nagrody rektora-komendanta otrzymali nauczyciele akademiccy:

 1. Nagrodę za całokształt dorobku:
 • prof. dr hab. Marek Wrzosek.
 1. Nagrody za osiągnięcia naukowe:
 • I stopnia: dr Milena Palczewska,
 • II stopnia: dr hab. Halina Świeboda,  dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,
 • III stopnia: dr Małgorzata Lasota.
 1. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne:
 • I stopnia: dr Jacek Kurowski,
 • II stopnia: dr Piotr Górny,
 • III stopnia: dr Jan Knetki,  dr hab. Piotr Grochmalski.
 1. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne:
 • I stopnia: prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski,
 • II stopnia: dr Maria Jabłońska-Wołoszyn, dr hab. inż. Bogdan Michailiuk.

Rektor-komendant, w imieniu wszystkich zebranych, podziękował oficerom, którzy zakończyli zawodową służbę wojskową. Tym, którzy objęli  nowe wyższe stanowiska oraz laureatom nagród pogratulował, życząc wszelkiej pomyślności, kolejnych awansów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Uroczystość zgromadziła władze uczelni, kadrę dydaktyczną i pracowników Akademii Sztuki Wojennej, w tym wieloletnich współpracowników i kolegów oficerów.


wróć