MENU

O system bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

11 grudnia br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja naukowa pt. „System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP”, zorganizowana przez Komisję Obrony Narodowej oraz Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. W spotkaniu uczestniczył rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Impulsem do zorganizowania konferencji było uchwalenie przez Sejm RP dnia 5 lipca 2018 r. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), mającej za zadanie przede wszystkim – jak wskazano w art. 1 tego aktu – określenie organizacji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zadań i obowiązków podmiotów wchodzących w jego skład oraz zakresu Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Warto również podkreślić, że naukowo-badawczy charakter przedsięwzięcia wpisuje się w zakres zadań podejmowanych przez Instytut Prawa i Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej w związku z realizacją Grantu Badawczego MON (Project under the Ministry of National Defence Republic of Poland Program - Research Grant).

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, poseł na Sejm Michał Jach,  przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poseł na Sejm Arkadiusz Czartoryski, rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz oraz dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda. Celem naukowym spotkania była próba diagnozy obecnego stanu prawnego i faktycznego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz dokonanie analizy i oceny rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę we wskazanej powyżej ustawie.

Konferencja podzielona została na trzy panele tematyczne dotyczące odpowiedzialności w cyberprzestrzeni RP (moderator: prof. dr hab. Waldemar Kitler, ASzWoj), problematyki administracyjno-prawnej cyberbezpieczeństwa w Polsce (moderator: dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, ASzWoj), a także cyberbezpieczeństwa i cyberterroryzmu (moderator: płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, ASzWoj).

Uczestnicy spotkania podjęli także otwartą i merytoryczną dyskusję w celu wypracowania rekomendacji wspierających funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.


wróć