MENU

Generał Parafianowicz odznaczony medalem "W Służbie Bogu i Ojczyźnie"

W parafii wojskowej pw. św. Rafała Kalinowskiego w Warszawie-Rembertowie, 9 grudnia 2018 r., rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, został odznaczony Medalem
„W służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie
w realizację misji duszpasterstwa wojskowego, uhonorował generała Parafianowicza Medalem „W Służbie Bogu
i Ojczyźnie”.
Podczas uroczystej mszy św., w imieniu Biskupa Polowego, odznaczenie wręczył proboszcz rembertowskiej parafii ks. mjr dr Ireneusz Biruś.

Niedzielna eucharystia zainaugurowała obchody Stulecia Powołania Biskupstwa Polowego.

Podczas homilii sekretarz Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Sławomir Noga SDS przypomniał jak ważną rolę
w żołnierskim życiu odgrywają duszpasterze wojskowi. 

Ks. Sławomir Noga SDS zaznaczył, że Niewątpliwie Wojsko Polskie wyglądałoby inaczej, gdyby nie towarzyszył mu kapłan w mundurze. Będący wyjątkowym, bo uzbrojonym w sakramenty i Słowo Boże do walki o niepodległość żołnierskich sumień. Żołnierz niepodległy, to nie tylko taki, który nie podlega okupantowi. Żołnierz niepodległy, to taki, który nie podlega wrogowi jakim jest strach. Bóg jest tym, który daje żołnierzowi łaskę odwagi, męstwa i ukazuje Ojczyznę jako nadrzędną wartość.

Na zakończenie liturgii, z okazji obchodów rocznicowych powołania Biskupstwa Polowego, w kaplicy Matki Bożej Hetmanki Żołnierza gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz i gen. bryg. dr Robert Jędrychowski odsłonili medalion upamiętniającego jubileusz. Medalion poświecił ks. Sławomir Noga SDS.

Źródło: na bazie materiałów Ordynariatu Polowego
fot. szt. chor. sztab. M. Pawlata, Cz. Madej

 


wróć