MENU

Cyfrowe technologie uzależniające a bezpieczeństwo państwa

W Klubie Akademii Sztuki Wojennej, 13 grudnia 2018 roku, odbędzie się konferencja pt. Cyfrowe technologie uzależniające a bezpieczeństwo państwa.

Celem konferencji, organizowanej przez Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, jest diagnoza stanu i perspektyw rozwoju cyfrowych technologii uzależniających (CTU) oraz wiążących się z nimi zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.

W wydarzeniu uczestniczyć będą eksperci reprezentujący różne obszary badawcze, którzy rozważą zjawisko i problematykę cyfrowych technologii uzależniających.

Miejsce i czas: Klub Akademii Sztuki Wojennej (bud. 56), Warszawa Rembertów, godz. 10.00 - 15.50


PROGRAM KONFERENCJI

10:00 Otwarcie – gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, Rektor-Komendant ASzWoj

10:10 Dr hab. Andrzej Zybertowicz (kierownik Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB; doradca Prezydenta RP), Wprowadzenie

10:25 – 11:55 Sesja 1 – prowadzenie: dr hab. Andrzej Zybertowicz

  • 10:25 Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko (dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej) Mechanizmy, przebieg i konsekwencje uzależnień od technologii cyfrowych cyberzaburzeń
  • 10:45 Sylwia Matuszewska, Cyfrowe technologie uzależniające jako niewidzialny mainstream
  • 11:05 Dr Maciej Gurtowski (OSnWC) Uwagi o stanie badań nad cyfrowymi technologiami uzależniającymi
  • 11:20 Dr Bolesław Piasecki, Jan Waszewski (OSnWC) Cyfrowe technologie uzależniające a inwigilacja


11:35 – 11:55 Dyskusja

Przerwa kawowa 11:55 – 12:10

12:10 – 13:40 Sesja 2 – prowadzenie: dr hab. Krzysztof Pietrowicz (OSnWC)

  • 12:10 Prof. dr hab. Ryszard Szpyra (WBN ASzWoj) Ogólna koncepcja przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia od nowych technologii
  • 12:30 Tomasz Szpikowski (Prezes Zarządu Bergman Engineering) Wykorzystanie technologii uzależniających jako narzędzi masowej dezinformacji
  • 12:50 Marta Ponikowska (Instytut Badań Edukacyjnych) Wyzwania polskiej edukacji w kontekście rozwoju AI. Prezentacja wyników prac grupy roboczej EDU AI przy Ministerstwie Cyfryzacji


13:10 – 13:40 Dyskusja

Przerwa lunchowa 13:40 – 14:10

Panel 14:10 – 15:50 Potencjał manipulacji społecznych na bazie cyfrowych technologii uzależniających (moderator: dr hab. Stanisław Burdziej, OSnWC); po wprowadzeniu paneliści otrzymają po 7 min.; następnie dyskusja z audytorium

Uczestnicy: Dawid Bałut (CEO, Chief Security Strategist w TestArmy CyberForces), dr Karolina Lewestam (UW), dr Grzegorz Lewicki (Research fellow Polskiego Instytutu Ekonomicznego), dr hab. Halina Świeboda (WBN ASzWoj), Tomasz Zdzikot (Sekretarz Stanu w MON).

Podsumowanie 15:50
 


wróć