MENU

Komunikat prasowy - Konferencja "Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa"

W czwartek 22 listopada 2018 r., w Akademii Sztuki Wojennej, odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja w ramach programu NATO „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” (Science for Peace and Security, SPS). Program w tym roku będzie obchodził 60. rocznicę powstania.

W sesji otwarcia słowo wstępne wygłoszą: dr Antonio Missiroli - zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań bezpieczeństwa, dr Piotr Dardziński – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Zdzikot – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Bartosz Cichocki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz - rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej.

Program konferencji (Klub  Akademii Sztuki Wojennej, ul. Czerwonych Beretów 56, Warszawa):

  •          godz. 9.15 – uroczyste rozpoczęcie – sesja otwarcia
  •          godz. 10.00 – fotografia grupowa
  •          godz. 10.15 – 11.25 – omówienie zasad funkcjonowania Programu Science for Peace
    and Security
    (SPS) oraz prezentacja doświadczeń ze współpracy pracowników Kwatery Głównej NATO i przedstawicieli krajów członkowskich
  •          godz. 11.25 – sesja pytań i odpowiedzi
  •          godz. 12.45 - 15.00  - zajęcia warsztatowe (bez udziału mediów)
  •          godz. 15.15 – zakończenie

Konferencji towarzyszyć będzie aleja wystawiennicza, w której zaprezentuje się blisko dwadzieścia podmiotów naukowych i gospodarczych, związanych przede wszystkim  z obszarem bezpieczeństwa
i obronności (instytuty badawcze wojskowe i cywilne, instytucje naukowe, uczelnie wojskowe, firmy związane z PGZ).

Dziennikarzy zainteresowanych obsługą medialną tego wydarzenia zapraszamy do udziału w konferencji. Akredytacje prowadzi Akademia Sztuki Wojennej – do wtorku, 20 listopada br.
do godz. 15.30
.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę redakcji oraz numer legitymacji prasowej prosimy przesyłać na adres: akredytacje@akademia.mil.pl. Stacje telewizyjne planujące bezpośrednią relację z konferencji prosimy o podanie marki oraz numerów rejestracyjnych samochodów transmisyjnych.

Szczegółowych informacji na temat obsługi medialnej konferencji udziela  p. Karolina Grabowska
z Sekcji Prasowej Akademii Sztuki Wojennej – tel. 261 814 753.

****

Program „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” (Science for Peace and Security, SPS) promuje dialog i praktyczną współpracę między państwami członkowskimi NATO i krajami partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę wiedzy. Program SPS oferuje finansowanie, fachowe doradztwo i wsparcie dostosowanych do potrzeb, istotnych dla bezpieczeństwa działań, które odpowiadają strategicznym celom NATO.

W ciągu ostatniej dekady program zainicjował prawie 800 wspólnych działań wśród 29 państw członkowskich i 41 krajów partnerskich, od cyberobrony w Jordanii po humanitarne rozminowywanie na Ukrainie.


wróć