MENU

"Żołnierska pamięć" w 100-lecie odzyskania niepodległości

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości kadra oraz studenci Akademii Sztuki Wojennej, wzorem lat ubiegłych, wzięli udział w programie „Żołnierska Pamięć”.  Tym samym delegacja oddała hołd zmarłym żołnierzom i kolegom, otaczając pamięcią ich mogiły.

Program „Żołnierska Pamięć” został powołany w celu kultywowania i pielęgnowania pamięci o polskich żołnierzach poległych w walkach za Ojczyznę. Od kilku lat kształtuje patriotyczną i historyczną świadomość obywatelską. Uczy szacunku do historii i wspomnień o tych, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości – pokoju, sprawiedliwości, wolności i ludzkiej godności. (dgw.wp.mil.pl)

W okresie poprzedzającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, żołnierze w całym kraju odwiedzali groby narodowych bohaterów, ważnych postaci historycznych oraz poległych kolegów. Wiązanki kwiatów i warty honorowe przy żołnierskich grobach stały się symbolicznym aktem uhonorowania tych, którzy polegli oddając życie w imię wspólnego dobra dla niepodległości ojczyzny.

Wśród miejsc pamięci, które odwiedzili przedstawiciele ASzWoj znalazły się m.in.:

  • Grób gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby, Powązki Wojskowe,
  • Grób gen. bdyg. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Powązki Wojskowe,
  • Pomnik Obrońców Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy,
  • Pomnik ku czci absolwentów i wykładowców zamordowanych w okresie stalinowskim, teren ASzWoj,
  • Pomnik więźniów obozu NKWD, u zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej,
  • Pomnik 10 powieszonych za Akcję "Wieniec I" w dniu 16.10.1942 r., u zbiegu ulic Cyrulików i al. gen. A. Chruściela,
  • Pomnik Pamięci rozstrzelanych w rembertowskim lesie, u zbiegu ulic Zesłańców Syberyjskich i Magenta.

Z ramienia Akademii w programie uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Wojskowego, wspierani przez studentów z Organizacji Studencko-Doktoranckiej PATRIOTA oraz Jednostki Strzeleckiej 1313.


wróć