MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych

15 października br., w ramach Wyższych Kursów Obronnych, w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne grupy: dyrektorzy i kierownicy komórek do spraw obronnych w urzędach obsługujących ministrów oraz centralne organy administracji rządowej, a także jednostki podległe Prezesowi Rady Ministrów i ministrom kierującym działami administracji rządowej.

W trakcie trwania kursu w dniach 15-18 października 2018 r. słuchacze zapoznawani są ze sposobem wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, a także nabywają zdolności do podejmowania decyzji w sytuacji wystąpienia prawdopodobnych, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

Szkolenie otworzyli: prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, płk dr hab. inż. Leszek ELAK, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda oraz przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej, płk dr Andrzej Wochna.


wróć