MENU

Zmiany kadrowe w ASzWoj

21 września br. w Sali Tradycji odbyły się uroczystości związane ze zmianami kadrowymi w Akademii Sztuki Wojennej. Rektor-komendant, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, wręczył akty mianowania na wyższe stanowisko oraz pożegnał oficera kończącego służbę wojskową w ASzWoj.

Pożegnany został oficer po ponad dwudziestu latach służby w Akademii, ale kontynuujący zawodową służbę wojskową - płk dr hab. Waldemar Kawka.

Powołania oraz kty mianowań z okazji wyznaczenia na wyższe stanowiska służbowe otrzymali: ppłk Sebastian Eryk Król, ppor. Maciej Krajza, ppłk Wojciech Józef Prokopowicz, ppłk Dariusz Kurzydło, płk Paweł Baran, mjr Grzegorz Otocki.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz uczelni, kadry dydaktycznej i pracowników Akademii Sztuki Wojennej, w tym wieloletnich współpracowników i kolegów oficerów.


wróć