MENU

Wizyta grupy studyjnej z Indii

Delegację oficerów indyjskich przyjął prorektor Akademii Sztuki Wojennej, płk dr hab. Dariusz Majchrzak, w towarzystwie przedstawicieli Wydziału Wojskowego oraz Biura Współpracy Zagranicznej. Część merytoryczna wizyty obejmowała zapoznanie gości z profilem Akademii, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia oficerów. Goście przejawiali żywe zainteresowanie szeregiem aspektów dotyczących działalności Akademii, od kwestii organizacyjno-prawnych, aż do problematyki dydaktycznej.

Delegacji towarzyszyli: attaché obrony Indii (z siedzibą w Pradze), płk Tapas Kumar Misra oraz attaché obrony przy Ambasadzie RP w Nowym Delhi, kmdr Cezary Pyłat. Wizyta w ASzWoj była elementem szerszej podróży studyjnej do Polski.


wróć