MENU

Zakończyło się największe ćwiczenie akademickie - PIERŚCIEŃ-17

Ćwiczenie „Pierścień” to szkieletowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe, mające na celu weryfikację umiejętności dowódczych i sztabowych słuchaczy i studentów ASzWoj w warunkach polowych. Stanowi dla słuchaczy okazję do wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w ciągu roku nauki, a zarazem jest dla nich swoistym sprawdzianem. Formuła ćwiczenia obejmuje zarówno pracę w sztabach (budynkach), jak i na rozwiniętych w polu stanowiskach dowodzenia i punktach kierowania (w specjalnie przystosowanych kontenerach). Ćwiczący mają za zadanie przygotować, prowadzić i zabezpieczać działania na poziomie taktycznym, we współdziałaniu z administracją państwową oraz terenowymi organami administracji wojskowej. „Pierścień” jest równocześnie doskonałym treningiem wykorzystywania zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz aplikacji wspomagających proces dowodzenia. Akademia Sztuki Wojennej wykorzystuje przede wszystkim System Wspomagania Dowodzenia C3IS „Jaśmin”, umożliwiający zarządzanie polem walki, poprzez zobrazowanie sił własnych i przeciwnika. System stwarza tym samym warunki do rozwoju świadomości sytuacyjnej oraz sprawnego planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych.  W tym roku, w końcowej fazie ćwiczenia wykorzystano również system symulacyjny JTLS (ang. Joint Theatre Level Simulation), który umożliwia modelowanie i symulację działań bojowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych, we wszystkich obszarach prowadzenia działań i przy pełnym modelowaniu procesów logistycznych.
 

PIERŚCIEŃ-17

Ćwiczący wykonywali szereg działań niezbędnych do planowania i prowadzenia obrony, zgodnie z zasadami sztuki wojennej: rekonesanse naziemne i powietrzne z wykorzystaniem map tradycyjnych i elektronicznych, odprawy informacyjne i decyzyjne, stawianie zadań oraz synchronizacje działań. Scenariusz ćwiczenia przewidywał liczne incydenty o charakterze wojskowym (ataki wojsk przeciwnika), ale także społecznym, które wymuszały na ćwiczących szybkie zmiany planów, nowe decyzje i dodatkowe działania, między innymi konieczność spotkania z przedstawicielami władz samorządu terytorialnego i ustalenia możliwości wykorzystania publicznej infrastruktury krytycznej (szpitala, dróg krajowych i powiatowych, cmentarza) na potrzeby wojska.

PIERŚCIEŃ-17

W trakcie ćwiczenia testowane były również radiostacje CTM RKP8100. Badano praktyczne wykorzystanie tych urządzeń do transmisji danych na potrzeby współpracy z systemami wspomagania dowodzenia, w szczególności kilka konfiguracji pozwalających na pracę w ruchu w systemie wspomagania dowodzenia C3IS Jaśmin. Testy miały potwierdzić skuteczność krajowych rozwiązań proponowanych dla wojska przez firmy polskie, a odbywają się na podstawie porozumienia uczelni z Polską Grupą Zbrojeniową.

W tegorocznym ćwiczeniu akademickim wzięło aktywny udział niemal 250 osób, w tym słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS), Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego (WKOL), Kursu Dowódców Batalionów (KDB), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (dwa roczniki), Zespół oficerów Straży Granicznej, a także grupa studentów cywilnych ASzWoj.

PIERŚCIEŃ-17

Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczenia czuwała kadra Wydziału Wojskowego oraz Centrum Symulacji i komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Wsparcia udzieliła 16. Dywizja Zmechanizowana im. króla Kazimierza Jagiellończyka z Elbląga.


wróć