MENU

Wolność jest najważniejsza

12 grudnia w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim, nawiązujące do 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tematem przewodnim spotkania była historia „Solidarności” – od początków powstania związku, poprzez pierwsze postulaty, protesty robotników, strajki, aż po wspomnienia o wyjątkowych ludziach, którzy walczyli w imię wolności Ojczyzny w czasach PRL. W wykładzie połączonym z dyskusją uczestniczyli zarówno pracownicy, jak i studenci oraz doktoranci ASzWoj.

Spotkanie było oparte o wspomnienia Krzysztofa Wyszkowskiego z okresu powstawania Wolnych Związków Zawodowych. Prezentował liczne fotografie, które stawały się punktem wyjścia do przedstawiania sylwetek opozycjonistów oraz relacji z najistotniejszych wydarzeń współczesnej historii Polski.

Istotną wartością wystąpienia była osobista perspektywa prelegenta, wprowadzająca słuchaczy w realia obyczajowe i polityczne przełomu lat 70. i 80. Wykład został zwieńczony pytaniami do Krzysztofa Wyszkowskiego, dotyczącymi m.in. relacji wewnątrz NSZZ „Solidarność” oraz sposobów konspiracyjnego funkcjonowania organizacji. Spotkanie zakończyło się szczególnym pytaniem studentów o istotę wolności. Prelegent podkreślił, że w czasie strajków na wybrzeżu, tysiące manifestujących umacniało odwagę w walce o niepodległość. Kończąc, dodał: „poczucie wolności sprawia wielką przyjemność, jest głęboką, wewnętrzną satysfakcją, która uwalnia od strachu i zagrożeń. (…) Nie można pozwolić go sobie odebrać”.

*  *  *
Krzysztof Wyszkowski jest polskim publicystą i członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W czasach PRL był aktywnym działaczem opozycji i jednym z założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
 


wróć