MENU

Pod patronatem ASzWoj

W Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej 15 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia dotyczącego objęcia patronatem przez Akademię Sztuki Wojennej, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

Głównym celem patronatu jest pogłębienie wiedzy uczniów klas mundurowych w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz nowoczesnej wiedzy niosącej za sobą umiejętności efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Patronat zakłada udostępnienie uczniom zasobów intelektualnych uczelni, dając możliwość uczestnictwa w  wykładach, warsztatach, seminariach oraz forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię.


wróć