MENU

Ćwiczebny alarm pożarowy

Ćwiczenia ukierunkowane są na praktyczne umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia i przygotowują pracowników nie tylko pod względem praktycznym ale i mentalnym do radzenia sobie w trudnych i stresujących działaniach ratowniczych. Sprzęt wykorzystywany do szkolenia gwarantuje wierne odzwierciedlenie prawdziwych sytuacji zagrożenia pożarowego. 

Ćwiczebny alarm pożarowy oraz sprawdziany z organizacji warunków ewakuacji ludzi organizuje się w celu:

  • pogłębienia i utrwalenia wiadomości o zasadach postępowania żołnierzy i pracowników wojska w przypadku wybuchu pożaru;
  • przygotowania komórek organizacyjnych do współdziałania ze strażami pożarnymi w walce z pożarem oraz w zakresie prowadzenia wspólnej akcji ratowniczo – gaśniczej;
  • doskonalenia działania służb dyżurnych odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie ewakuacji ludzi i mienia z zagrożonych budynków;
  • doskonalenia kierowników komórek organizacyjnych i osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

Praktyczne sprawdziany z organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z budynków zostały przeprowadzone w Akademii Sztuki Wojennej w dniach 16 listopada – 19 grudnia. W ćwiczeniach brali udział wszyscy pracownicy, studenci oraz osoby wyznaczone do wykonywania działań w tym zakresie. 


wróć