MENU

Spotkanie opłatkowe

Głos zabrał również kapelan ASzWoj ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, który zachęcił zebranych do wspólnej modlitwy i śpiewania kolęd. 

Ważnym elementem uroczystości było przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy z Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe.

Tradycyjna zbiórka z okazji Bożego Narodzenia była okazją do spotkania przedstawicieli władz uczelni, przedstawicieli akademickich komórek organizacyjnych, kadry i pracowników, a także reprezentantów  samorządu studentów. Przy świątecznym stole nie zabrakło również władz dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na czele z jej burmistrzem Mieczysławem Golónką.

O muzyczną oprawę wydarzenia zadbał Zespół Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej.


wróć