MENU

Konferencja nt. Wojsk OT

19 grudnia w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się konferencja naukowa nt. Działania Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń zorganizowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej. Uczestników przywitał dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat wyzwań i zagrożeń w obszarze taktyki wojsk lądowych i obrony terytorialnej w świetle przeobrażeń zachodzących w Siłach Zbrojnych RP.

Omawiano między innymi koncepcje utworzenia i rozwoju Wojsk OT, a także kwestie rozwijania formowanych brygad OT, które prezentowali przedstawiciele Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej oraz dowódcy brygad Obrony Terytorialnej. Odwołano się również do doświadczeń historycznych użycia jednostek Armii Krajowej pod względem ich terytorialności działań oraz przedstawiono funkcjonowanie jednostek obrony terytorialnej w wybranych krajach europejskich.

W ostatniej części wystąpień poruszono problematykę współdziałania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w aspekcie funkcjonalnym i organizacyjnym. Obecny na konferencji dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła przestawił informacje dotyczące prognozowanych zdolności operacyjnych wojsk OT, z uwzględnieniem ich struktur i możliwości bojowych. Wynikiem konferencji było wstępne uzgodnienie roli Wydziału Wojskowego ASzWoj w kształceniu oficerów z problematyki Wojsk OT oraz zainicjowanie ujęcia problematyki działań OT w ćwiczeniach prowadzonych w Wydziale.

Konferencję podsumował prorektor ds. naukowych Akademii Sztuki Wojennej płk prof. dr hab. Marek Wrzosek. 


wróć