MENU

Powitanie oficera

Spotkanie odbyło się 20 grudnia w sali tradycji z udziałem władz uczelni oraz przedstawicieli akademickich komórek organizacyjnych.

Rektor Parafianowicz pogratulował nowo mianowanemu oficerowi, życząc mu sukcesów i dalszego rozwoju w naszej uczelni. Zwrócił się również do mjr. Jacka Jarzyny, dziękując mu za pełnienie obowiązków szefa Wydziału Ogólnego przez ostatnie miesiące. 


wróć