MENU

Biuletyn Centrum Szkolenia OPBMR (grudzień 2016 r.)

W tym numerze Biuletynu przeczytamy o aktualnej sytuacji związanej z posiadaniem broni chemicznej: "Spośród państw, które przystąpiły do Konwencji  o Zakazie Broni Chemicznej, sześć z nich deklarowało posiadanie broni chemicznej: Rosja, Stany Zjednoczone, Indie, Korea Płd., Libia i Irak. Siódme państwo członkowskie, Albania już jako członek Konwencji odkryło na swoim terytorium broń chemiczną z okresu komunistycznego."

Autor, mjr Sebastian Król, przedstawia obowiązujące przepisy dotyczące broni chemicznej, przybliża ich podstawową systematykę i podział, a także metody i trudności związane z utylizacją różnorodnych związków chemicznych.

 * * *

Pliki do pobrania:


wróć