MENU

Pierwszy rok akademicki w ASzWoj rozpoczęty!

Podczas uroczystości obecni byli: Antonii Macierewicz, minister Obrony Narodowej wraz z podsekretarzami stanu, prof. dr hab. Wojciechem Fałkowskim oraz Bartłomiejem Grabskim, a także Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, liczni przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, rektorzy-komendanci uczelni wojskowych i rektorzy polskich uczelni wyższych oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Inauguracja została poprzedzona Mszą Św. odprawioną w intencji społeczności akademickiej w kościele parafialnym pw. Św. o. Rafała Kalinowskiego. Homilię podczas Mszy wygłosił Biskup Polowy WP gen. bryg. dr Józef Guzdek, który zaznaczył, że trzema filarami, na których powinna opierać się działalność uczelni wojskowej są: kształcenie umysłu, rozwój tężyzny fizycznej i wychowanie.

Rektor-komendant witając gości podkreślił, że przeformowanie Akademii Obrony Narodowej w Akademię Sztuki Wojennej było potrzebne, szczególnie w kontekście aktualnych wyzwań Sił Zbrojnych. Dodał, że nowa uczelnia nie jest budowana „na gruzach” poprzedniej, ale na najcenniejszym dorobku i najlepszych wartościach poprzedniczek, w tym w szczególności Wyższej Szkoły Wojennej z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei Antonii Macierewicz, minister Obrony Narodowej podziękował komendantowi ASzWoj oraz ministrowi Wojciechowi Fałkowskiemu za ogromny wysiłek organizacyjny i analityczny w przygotowaniu nowej koncepcji Akademii Sztuki Wojennej. Zaznaczył, że zarówno kadra naukowo-dydaktyczna nowo powstałej Akademii, jak i jej studenci muszą mieść świadomość, że przejście przez realizowane tu programy kształcenia będzie przygotowywać nowe pokolenia rzetelnych pracowników i oficerów całego systemu bezpieczeństwa państwa, które nie ogranicza się jedynie do Sił Zbrojnych, ale sięga także administracji rządowej czy samorządowej. Podkreślał: - Taka będzie polska armia, jacy będą jej oficerowie. Taki będzie system bezpieczeństwa, jacy będą studenci i absolwenci tej Alma Mater.

Po symbolicznej immatrykulacji i przekazaniu indeksów nowym studentom Akademii Sztuki Wojennej, miał miejsce wykład inauguracyjny pt.: „Geneza Ludowego Wojska Polskiego”, wygłoszony przez dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego.

Inauguracja zawsze i dla każdej uczelni jest dniem szczególnym, ale dla nas – naprawdę wyjątkowym. Dziś rozpoczyna się nie tylko nowy rok akademicki, ale przede wszystkim działalność Akademii Sztuki Wojennej – powiedział podczas uroczystej inauguracji w ASzWoj jej rektor-komendant – płk dr inż. Ryszard Parafianowicz.

fot. st. chor. szt. Waldemar Mlynarczyk Combat Camera DORSZ


wróć