MENU

Święto Wojska Polskiego

Spotkanie rozpoczął rektor-komendant AON, płk dr inż. Ryszard Parafianowicz, podkreślając wagę historycznego zwycięstwa Marszałka Józefa Piłsudskiego: – Przypominamy sobie ten wyjątkowy dzień chwały oręża polskiego w gronie specjalistów strategii, taktyki, sztuki wojennej – wiemy, że niewiele było tak wielkich i znaczących zwycięstw w historii Polski. Wywalczyła je nie tylko armia, ale i całe ówczesne społeczeństwo, zmobilizowane do stawiania oporu, zwyciężył „duch Narodu”. Zaznaczył, że wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa, a to zobowiązuje nas do kontynuowania służby Polsce, jej wolności i suwerenności. – Tak jak my dziś patrzymy na naszych przodków, w taki sam sposób będzie patrzyło na nas i oceniało nasze poczynania kolejne pokolenie – dodał rektor-komendant.

Święto Wojska Polskiego, tradycyjnie, było okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów żołnierzom i pracownikom Akademii Obrony Narodowej. Łącznie zostało wyróżnionych 416 osób:
– 10 osób Pierścieniem pamiątkowym Akademii Obrony Narodowej
– 100 osób Medalem XXV-lecia Akademii Obrony Narodowej
– 36 osób Medalem Rektora-Komendanta
– 159 osób nagrodą pieniężną
– 55 osób urlopem nagrodowym
– 56 osób pochwałą

Z okazji Święta Wojska Polskiego rektor-komendant AON mianował na wyższe stopnie wojskowe:
na stopień starszego chorążego sztabowego:
st. chor. Sylwestra ZDANIEWSKIEGO
na stopień starszego chorążego:
chor. Tomasza KOZŁOWSKIEGO
chor. Przemysława ŚLIWIŃSKIEGO
na stopień młodszego chorążego:
st. sierż. Daniela WALCZAKA
na stopień starszego sierżanta:
sierż. Marcina STRUPCZEWSKIEGO
Podczas uroczystości wręczono również akt mianowania na stopień podpułkownika, mjr. Sebastianowi MAŚLANCE.

***
14 sierpnia 2016 r. rektor-komendant AON, płk dr inż. Ryszard Parafianowicz został wyróżniony tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP. Tytuł jest przyznawany za wybitne zasługi, w szczególności za czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia. Wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystej zmiany wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

***
Święto Wojska Polskiego to dzień, w którym wspominamy wszystkich Zasłużonych dla wolności i suwerenności Polski. Delegacja Akademii Obrony Narodowej zapaliła pamiątkowe znicze na grobach gen. Tadeusza Kutrzeby, wybitnego dowódcy, wieloletniego komendanta i doktora nauk Wyższej Szkoły Wojennej, inicjatora zwrotu zaczepnego nad Bzurą oraz płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, jednego z najsłynniejszych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, zamrodowanego przez władze PRL.


wróć