MENU

Wizyta kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych

11 stycznia w Akademii Sztuki Wojennej gościła kierownicza kadra wojsk chemicznych Sił Zbrojnych RP, na czele z szefem Zarządu OPBMR DGRSZ panem płk Jarosławem Stockim.

Wizyta odbyła się w Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w ramach rocznej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej. Myślą przewodnią tegorocznej odprawy była problematyka szkolenia dowództw, sztabów i wojsk, w którą wpisuje się działalność Centrum.

Po powitaniu przez prorektora ds. wojskowych płk. dr. hab. Dariusza Majchrzaka, oficerowie zostali zapoznani z misją, zadaniami oraz ogólną strukturą Akademii Sztuki Wojennej, a następnie zwiedzili Salę Tradycji.

Gospodarzem dalszej części spotkania był szef Centrum Szkolenia OPBMR. Podczas wizyty w Centrum gościom przedstawiono wnioski z działalności w ubiegłym roku, szczegółowe zadania na rok 2017, a także możliwości bazy szkoleniowej. Ważnym punktem spotkania było uzgodnienie z dowódcami jednostek wojsk chemicznych wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, w tym zgrupowania poligonowego.


wróć