MENU

Uroczystość w Sali Tradycji

13 stycznia odbyła się uroczysta zbiórka w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej. Podczas spotkania prorektor ds. wojskowych ASzWoj płk dr hab. Dariusz Majchrzak powitał mjr Mariusza Urbanka i pożegnał st. chor. szt. Hieronima Czuptę.

Mariusz Urbanek przybył do naszej uczelni 2 stycznia br. na stanowisko służbowe asystenta w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków został mianowany na stopień majora.

Hieronima Czuptę pożegnaliśmy po 12 latach służby w Rembertowie – początkowo w Akademii Obrony Narodowej, później w ASzWoj. Swoje obowiązki pełnił w Wydziale Personalnym. Dalszą służbę obejmie w Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, a także jej kadra i pracownicy. 


wróć