MENU

Debata oksfordzka po raz drugi w ASzWoj

Debata oksfordzka przypomina formą obrady w brytyjskim parlamencie, gdzie obowiązują sztywne reguły przemówień oraz rygor czasowy. W Polsce jest to popularna forma dyskusji, szczególnie akademickiej, a równocześnie znakomity trening budowania uporządkowanej argumentacji oraz umiejętności retorycznych.

Oficjalnego otwarcia debaty, w której czynny udział wzięło dwunastu studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, dokonała dr hab. Karolina J. Helnarska, prof. ASzWoj. Grupy reprezentowały odmienne stanowiska w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego w 2017 roku oraz roli, jaką w tym zakresie odegra Sojusz Północnoatlantycki.

Jedna ze stron broniła tezy, zgodnie z którą NATO, mimo licznych niedoskonałości, jest filarem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Oponenci przyjęli odmienny punkt widzenia – ich zdaniem NATO jest przestarzałą organizacją, nieprzystosowaną do zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. W debatę aktywnie zaangażowała się publiczność. Pojawiło się wiele pytań do uczestników, dzięki nim spór na argumenty przybrał dynamiczną i ciekawą formę. Następnie odbyło się głosowanie publiczności: zwyciężyła strona zakładająca, że NATO będzie kluczowym aktorem bezpieczeństwa międzynarodowego w 2017 roku.

Debatę podsumował dr hab. Robert Kupiecki, prof. ASzWoj. Zaakcentował m.in. kwestię związaną z poszukiwaniem materiałów. Zwrócił uwagę, że często źródłem wiedzy są opinie i przetworzone już teksty, tymczasem fundamentem procesu poznania powinna być wiedza źródłowa. Profesor odniósł się również do kwestii związanych z finansowaniem Sojuszu i dyskusji o 2% PKB przekazywanych na wspólną obronę. Podkreślił, że jest to zabezpieczenie budżetu wojskowego NATO, a dla państw to minimalny koszt, który powinny ponieść państwa na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Na zakończenie profesor R. Kupiecki oraz profesor K. J. Helnarska pogratulowali uczestnikom przygotowania do debaty.

Organizatorzy zapraszają na kolejną debatę oksfordzką, która odbędzie się w marcu.


wróć