MENU

Ćwiczenie studyjne pk. GÓRY-17 rozpoczęte

18 stycznia w Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się jednoszczeblowe, jednostronne ćwiczenie studyjne pk. GÓRY-17. Ćwiczenie realizowane jest dwuetapowo: 1) I etap: w terminie 18-20 stycznia – stacjonarnie w murach Akademii, 2) II etap: w terminie 23-28 stycznia – jako studium terenowe w górach (Bieszczady).

Kierownikiem ćwiczenia jest płk dr hab. inż. Leszek Elak, jego zastępcą ppłk dr inż. Waldemar Łydka. Głównymi ćwiczącymi są słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS) oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT), którzy są podzieleni na trzy obsady organów dowodzenia - Stanowisk Dowodzenia szczebla brygady.

Tematem ćwiczenia są Działania taktyczne Brygady w terenie górzystym. Celem ćwiczenia jest pogłębienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu rozwiązywania problemów taktycznych związanych z prowadzeniem działań w terenie górzystym, doskonalenie umiejętność prowadzenia taktycznej oceny terenu, umiejętności wykorzystania terenu górzystego do osiągania celów walki, sprawdzenie wiedzy operacyjno-taktycznej z zakresu organizacji systemu walki oddziału, w tym z organizacji systemu dowodzenia, rozpoznania i wsparcia działań oraz praktycznego prowadzenia działań w górach.

Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczenia czuwa centrum koordynacyjne ćwiczenia oraz zespół rozjemców taktycznych, specjalistów ds. dowodzenia oraz specjalistów rodzajów wojsk.

Podczas ćwiczenia w roli mentorów i członków zespołu badawczego kadrę Akademii wspierają oficerowie Komendy Głównej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, którzy służą wiedzą ekspercką z zakresu roli i działań  w ochronie granicy państwa w okresie kryzysu i wojny.

Równolegle ze studentami Wydziału Wojskowego ćwiczy sztab 21 Brygady Piechoty Górskiej, który dzięki możliwości współpracy z Akademią ma możliwość sprawdzenia poziomu wyszkolenia swoich oficerów podczas procesu decyzyjnego na szczeblu brygady.

W ćwiczeniu wykorzystywany jest System Wspomagania Dowodzenia C3IS „Jaśmin”, który umożliwia zarządzanie polem walki poprzez zobrazowanie sił własnych i przeciwnika, stwarzając tym samym warunki do rozwoju świadomości sytuacyjnej oraz sprawnego planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych.

Zakończenie I etapu ćwiczenia GÓRY 16

Podczas kolejnych dni ćwiczenia zespoły kontynuowały pracę na stanowiskach dowodzenia realizując kolejno czynności wchodzące w skład procesu dowodzenia. Etap I ćwiczenia, realizowany na terenie Akademii Sztuki Wojennej, zakończony został podjęciem decyzji przez poszczególnych ćwiczących dowódców oraz opracowaniem rozkazu bojowego. Tym samym 20 stycznia organy dowodzenia zakończyły drugą fazę procesu dowodzenia – planowanie.

Kierownictwo ćwiczenia podsumowało I etapu ćwiczenia. Rozjemcy taktyczni, specjaliści ds. dowodzenia oraz specjaliści ds. rodzajów wojsk dokonali oceny pracy stanowisk dowodzenia stworzonych przez poszczególne zespoły. Wskazano pozytywy i negatywy dotyczące realizacji poszczególnych czynności procesu dowodzenia przez ćwiczące organy dowodzenia.

W poniedziałek nastąpi przemieszczenie ćwiczących zespołów w rejon przyszłego działania w Bieszczady, gdzie realizowane będą rekonesanse działania brygad.


wróć