MENU

Obwieszczenia Pełnomocnika Senatu ASzWoj

OBWIESZCZENIA z 25 stycznia 2017 roku o wyniku wyborów kandydatów na przedstawiciela do komisji wyborczej Akademii Sztuki Wojennej przeprowadzonych w dniu 25 stycznia 2017 roku.

Na podstawie protokołu wyborczego stwierdza się, że kandydatami na przedstawiciela do komisji wyborczej Akademii Sztuki Wojennej spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zostali wybrani:

  • dr Filip RADONIEWICZ
  • mgr Kamil ŻMIJEWSKI

*  *  *

Na podstawie protokołu wyborczego stwierdza się, że kandydatami na przedstawiciela do komisji wyborczej Akademii Sztuki Wojennej spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostali wybrani:

  • mgr Agnieszka MŁODZIANOWSKA
  • mgr Piotr WIERZBICKI

Pełnomocnik

Senatu Akademii Sztuki Wojennej

/-/ Ryszard Bartnik


wróć