MENU

Nowości wydawnicze

Poradnik logistyczny

Redakcja: Maciej Kaźmierczak
Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych. Związek taktyczny, oddział, pododdział.
ISBN: 978-83-7523-538-8
Liczba stron: 321
Cena: 31,00 zł


Podręcznik jest opracowaniem, który w sposób merytoryczny podejmuje zagadnienia problematyki związanej z „kalkulacjami logistycznymi w działaniach taktycznych”. Dedykowany jest on głównie dla oficerów słuchaczy (studentów) kursów i studiów ogólnowojskowych i specjalistycznych realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej. Może być również aktualizującym i rozwijającym źródłem informacji dla słuchaczy kursów zarówno kwalifikacyjnych, jak i doskonalących organizowanych w uczelniach wojskowych. Daje teoretyczne podstawy specjalistycznego przygotowania kadr logistycznych, które są w stanie podejmować trudne decyzje i w sposób profesjonalny realizować określone zadania. Podręcznik jest źródłem aktualnych informacji z obszaru organizacji i funkcjonowania logistyki Wojsk Lądowych na poziomie działań taktycznych oraz kalkulacji zawiązanych z użyciem pododdziałów logistycznych w działaniach militarnych.

 

Ekonomika instytucjonalna

Redakcja naukowa: Sylwester T. Kurek, Anna Dziurny
Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki. Prof. dr hab. doktor honoris causa AON Wacław Stankiewicz. Tom I. Ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności.
ISBN: 978-83-7523-535-7
Liczba stron: 466
Cena: 55,00 zł

Monografia „Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki, profesor doktor habilitowany Wacław Stankiewicz, Doktor Honoris Causa AON, Ekonomika instytucjonalna wobec problemów bezpieczeństwa i obronności” jest dziełem poświęconym dorobkowi Wielkiego Uczonego z okazji 90 rocznicy jego urodzin (12.10.2015 r.). Przyjaciele i uczniowie dla uczczenia Jubilata popełnili szereg artykułów, które zostały zgrupowane w trzech częściach:
I. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa państwa
II. Instytucjonalizacja obronności państwa
III. Instytucjonalizacja uwarunkowań rozwiązania problemów bezpieczeństwa i obronności.
Wszystkie one, jakkolwiek w różnym zakresie, nawiązują do dorobku teoretycznego Szanownego Jubilata.
 

Użycie lotnictwa

Autor: Maciej Marszałek
Użycie lotnictwa NATO w konflikcie bałkańskim 1992-1995. Wydanie II rozszerzone.
ISBN: 978-83-7523-536-4
Liczba stron: 335
Cena: 38,00 zł
 

Niniejsza publikacja to drugie, rozszerzone wydanie monografii poświęconej wojnom na Bałkanach (pierwsze ukazało się w 2006 roku), do których doszło na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Monografia zawiera nie tylko wyjaśnienie samego użycia lotnictwa NATO w operacji pokojowej w tym kraju, ale także rzetelną ocenę osiągniętych rezultatów oraz wpływu tych działań na wydarzenia na lądzie. Wyjaśnia również problemy, z którymi musiały borykać się dwie zaangażowane w operację organizacje (NATO i ONZ). W porównaniu do pierwszego wydania Autor publikacji rozbudował rozdział poświęcony siłom pokojowym ONZ oraz prowadzonym przez nie działaniom w ramach operacji utrzymania pokoju. Ponadto wyjaśnił istotę wymuszania strefy zakazu lotów, którą w tym czasie można było uznać za nową kategorię operacji lotnictwa NATO.

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Autor: Dorota Kurek
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych.
Liczba stron: 95
Cena: 13,00 zł


 

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych i funkcjonujących w branży lotniczej. W pierwszym rozdziale omówiono istotę i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, jak również wskazano na zakres kompetencyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano dwa kluczowe procesy personalne, jakimi są proces rekrutacji i selekcji oraz proces doskonalenia pracowników. Wskazano na podstawy prawne realizacji tych procesów, jak również opisano przebieg procesu rekrutacji, selekcji i doskonalenia na przykładzie kontrolerów ruchu lotniczego oraz stewardess/stewardów. Publikacja została przygotowana z myślą o studentach, słuchaczach studiów podyplomowych, jak i wszystkich osobach zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych oraz chcących poznać specyfikę realizacji funkcji personalnej w organizacjach lotniczych i funkcjonujących w branży lotniczej.

 

Modern approach

Redakcja: Krzysztof Wysocki, Wojciech Więcek, Mariusz Ochalski
Modern approach to tactical activities.
ISBN: 978-83-7523-539-5
Liczba stron: 264
Cena: 43,00 złPublikacja stanowi zbiór referatów dotyczących współczesnego podejścia do problematyki działań taktycznych. Monografia obejmuje szeroki zakres zagadnień opracowanych przez międzynarodowy zespół autorski. Materiał może znaleźć zastosowanie w procesie kształcenia na studiach i kursach anglojęzycznych.


wróć