MENU

Wyjątkowa „lekcja historii”

Podsekretarz stanu w MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowski, inicjator „lekcji historii” wyjaśniał ideę tego spotkania: - „To jest w pewien sposób nawiązanie do szkolnej lekcji historii, ale w nowych, ciekawszych warunkach. (…) Chcemy poprzez tę inicjatywę odejść od schematu nudnego przypominania o faktach z przeszłości – wręcz przeciwnie, chcemy skłonić uczestników do refleksji, a może nawet debaty nad najważniejszymi wydarzeniami dziejowymi Polski. Być może uda się przeprowadzać takie spotkania raz na semestr w każdej wojskowej uczelni wyższej”.

Minister Fałkowski wygłosił także pierwszy wykład, podkreślając, że powstanie styczniowe zapoczątkowało istnienie polskiego państwa podziemnego: - „Umiejętność działania w konspiracji dzisiaj uważa się za narodową cechę Polaków. Należy mieć świadomość, że to się zaczęło właśnie podczas tamtego zrywu narodowego i kształtowało dziesiątki lat, praktycznie do roku 1989”.


Pozostali prelegenci: Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława oraz Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej w Wydziale Wojskowym ASzWoj płk dr hab. Juliusz Tym, przybliżyli słuchaczom szczegóły związane z powstaniem: jego genezę, przebieg i upadek, ale także rodzaje i specyfikę działania grup powstańczych oraz ich dowódców. Profesor Tym zauważył ponadto, że dla ówczesnego pokolenia niezwykle ważne były tradycje i wychowanie w duchu patriotycznym. – „Można powiedzieć, że istniała prawdziwa sztafeta pokoleń – ojcowie i dziadkowie przekazywali synom i wnukom postawę głęboko patriotyczną i przekaz, że ci, którzy walczą o wolność ojczyzny to bohaterowie”. Przypomniał, że dopiero marszałek Józef Piłsudski, po kilkudziesięciu latach od powstania styczniowego, uhonorował jego uczestników mianem i uprawnieniami żołnierzy Wojska Polskiego.

Bezpośrednio po wykładach uczestnicy udali się pod Bramę Straceń w Cytadeli Warszawskiej, gdzie uroczyście złożono kwiaty ku pamięci bohaterów powstania styczniowego.

Kolejne punkty „lekcji historii” objęły wizytę w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości (Cytadela Warszawska) oraz w Centralnej Bibliotece Wojskowej, gdzie wyświetlono film pt.: „Bracia nie zasypiajmy sprawy. Ksiądz St. Brzóska”. Studenci i uczniowie mieli możliwość obejrzenia ekspozycji fotograficzno-dokumentalnych poświęconych wydarzeniom sprzed stu pięćdziesięciu lat.

Wieczorem, na Sali widowiskowo-konferencyjnej Klubu ASzWoj, odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pt.: „…A w piersiach święty żar…”, podczas którego wykonawcy zaprezentowali oryginalne pieśni powstańcze (Pobudka 1863, Marsz Czachowskiego, Marsz żołnierzy Langiewicza) i inne pieśni żołnierskie z XIX wieku.


wróć