MENU

Zbiory biblioteczne ASzWoj będą zdigitalizowane

Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej wygrała konkurs na realizację projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt dotyczy cyfrowego udostępniania zasobów nauki i obejmuje digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku.

W ramach projektu zostanie uruchomiony Portal Bezpieczeństwa i Obronności, za którego pośrednictwem użytkownicy będą mogli korzystać ze zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę Główną ASzWoj. Z udostępnionych zbiorów będą mogli korzystać studenci, doktoranci, pracownicy Akademii oraz organy administracji publicznej i przedsiębiorcy realizujący zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Digitalizacja umożliwi także łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotecznych historykom, muzealnikom, pasjonatom oraz hobbystom zainteresowanych historią wojskowości.

Projekt jest elementem aktywnej polityki Akademii, polegającej na kreowaniu skutecznych metod zarządzania informacją oraz wiedzą w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Problematyka tego obszaru, będąca w dużej mierze przedmiotem zbiorów Akademii Sztuki Wojennej, stanowi zagadnienie, które jest coraz wyraźniej obecne w życiu społecznym i politycznym.


wróć