MENU

CSOPBMR częścią europejskiego projektu badawczego

European Network Of CBRN TraIning CEnters Coordination and suport action (eNOTICE) jest projektem realizowanym w ramach programu HORYZONT-2020. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane zostało do europejskich instytucji specjalizujących się w szkoleniu, symulacji i testowaniu rozwiązań w obszarze obrony przed broną masowego rażenia. Centrum Akademii Sztuki Wojennej wraz z pozostałymi zwycięskimi ośrodkami szkolenia OPBMR rozpocznie prace nad budowaniem sieci relacji pomiędzy nimi, która zapewni spójność kierunków prowadzonych badań i umożliwi wymianę doświadczeń.

Uczestnicy przedsięwzięcia wezmą udział w kilkunastu wspólnych ćwiczeniach - zarówno tych prowadzonych w warunkach poligonowych, jak również w symulacjach komputerowych. Obserwacje i wnioski pozwolą na wdrożenie lepszych metod szkolenia, wypracowanie dobrych praktyk w obszarze OPBMR, a także usprawnienie narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Poza CSOPBMR Akademii Sztuki Wojennej do projektu został zakwalifikowany także drugi polski ośrodek - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, z których ASzWoj przygotuje  wspólne zamierzenie szkoleniowe.

Inauguracja projektu odbędzie się w maju br., natomiast całokształt działań, koordynowany przez Uniwersytet Katolicki w Belgii, zakończony zostanie w  2021 roku.

***
Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia (CSOPBMR) jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej, właściwą do prowadzenia działalności dydaktycznej oraz analityczno-publicystycznej w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia oraz obszarów pochodnych. Przygotowuje i prowadzi szkolenia, a także aktywnie uczestniczy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów istotnych dla doskonalenia systemu OPBMR Sił Zbrojnych RP. Centrum działa od 2004 roku, sukcesywnie rozszerzając współpracę z wojskowymi i cywilnymi instytucjami odpowiadającymi za obronę przed bronią masowego rażenia z w Polsce i za granicą.  


wróć