MENU

75. rocznica utworzenia Armii Krajowej

AK organizowała i przeprowadzała akacje małego sabotażu, działania sabotażowo-dywersyjne, akcje odwetowe i represyjne, uczestniczyła także z starciach partyzanckich z policją i wojskiem okupanta. Ponadto żołnierze i ochotnicy walczący w Armii Krajowej przygotowywali się do przeprowadzenia powstania powszechnego.

Po klęsce Powstania Warszawskiego oddziały AK zostały zdemobilizowane. W wyniku prowadzonych przez AK działań zginęło lub zostało zamordowanych około 100 tys. żołnierzy, około 50 tys. było więzionych na terenie ZSRR, wielu zostało skazanych na śmierć lub więzienie przez komunistyczne władze.  

Komendantem okręgu Warszawskiego AK był płk dypl. Antoni Chruściel „Monter”, którego imieniem nazwana została jedna z głównych ulic Rembertowa. 


Materiał opracowany został na podstawie: www.dzieje.pl

Fot. 1 kompania samborska (Okręg Stanisławów AK) podczas akcji "Burza". Od lewej: Michał Olszewski, NN, chorąży Adam Ekiert ps. "Pogarda", Jan Pakos ps. "Stal", NN. Lato 1944 r. Fot. NAC. Źródło: Wikimedia Commons
 

Zobacz również:


wróć