MENU

Nowości wydawnicze: maj

Wrzosek "Procesy informacyjne"

Redakcja: Marek WRZOSEK

PROCESY INFORMACYJNE W OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE. TEORIA I PRAKTYKA

 ISBN: 978-83-7523-571-5

Rok wydania: 2017

Sygnatura ASzWoj: 6468/17

Cena: 27,00 zł

Publikacja jest monograficznym opracowaniem wielowątkowego kontekstu procesów informacyjnych jakie zachodzą w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Rozważania zespołu autorskiego stanowią aktualne odzwierciedlenie uporządkowanych faktów będących efektem zmian zachodzących nie tylko w siłach zbrojnych. Konstrukcja recenzowanej publikacji umożliwia poznanie i zrozumienie istotnych uwarunkowań procesów informacyjnych oraz cech wyróżniających specyfikę pracy z informacjami przez pryzmat wybranych przypadków z praktyki postępowania. Nawiązanie do różnych aspektów procesów informacyjnych umożliwia poznanie skali trudności, z jaką borykają się podmioty zajmujące się obronnością i bezpieczeństwem. Prezentacja różnych przykładów przebiegu procesów informacyjnych stanowi ważny argument w dowodzeniu tezy o specyfice obronności i bezpieczeństwa.


wróć