MENU

Ćwiczenie szkieletowe „Pierścień 2017”

Słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego, Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego, Kursu Dowódców Batalionów, Kursu Oficerów Rezerwy oraz studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych rozpoczęli pierwszy etap ćwiczenia szkieletowego pod kryptonimem PIERŚCIEŃ-17 – Mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych.

Ćwiczenie „Pierścień” jest corocznym przedsięwzięciem dydaktycznym odbywającym się w Akademii Sztuki Wojennej. Jest to szkieletowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe mające na celu integrację wysiłku dydaktycznego wykładowców oraz nabywanie kompetencji dowódczych przez oficerów – studentów i słuchaczy Akademii. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na indywidualne i zespołowe nabywanie kompetencji dowódczo-sztabowych przez uczestników w zakresie rozwiązywania złożonych problemów operacyjno-taktycznych współczesnego pola walki.

Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności indywidualnych oraz ocena stopnia przygotowania oficerów i studentów do pracy w ramach zespołów funkcjonalnych na rozwiniętych stanowiskach dowodzenia i punktach kierowania, na rzecz przygotowania, prowadzenia i zabezpieczenia działań na poziomie taktycznym we współdziałaniu z administracją państwową oraz terenowymi organami administracji wojskowej.


wróć