MENU

Wyróżnienie sportowców Akademii Sztuki Wojennej

Najlepszych sportowców i trenerów roku akademickiego 2016/2017 udekorowano pamiątkowymi medalami, które wręczyli prorektor ds. dydaktycznych płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski oraz prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz.


wróć