MENU

Ogłoszenie w sprawie wyboru na funkcje prorektorów Akademii Sztuki Wojennej

Na funkcję prorektora ds. dydaktycznych wybrany został:
płk prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI

Na funkcję prorektora ds. naukowych wybrany został:
płk dr hab. Bogdan GRENDA

Na funkcję prorektora ds. studenckich wybrany został:
prof. dr hab. Jarosław GRYZ

REKTOR-KOMENDANT

/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć