MENU

Drugi etap ćwiczenia „Pierścień 2017”

2 czerwca (piątek) rozpoczął się drugi etap ćwiczenia „Pierścień 2017”. Jego zasadnicza część jest realizowana w oparciu o infrastrukturę Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim.

Uczestnicy ćwiczenia – prawie 250 osób, w tym: kadra Wydziału Wojskowego i Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego (WKOS), Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego (WKOL), Kursu Dowódców Batalionów (KDB), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, Kursu Oficerów Rezerwy, a także grupa studentów cywilnych, wzięli udział w zbiórce połączonej z instruktażem przeprowadzonym przez Kierownika Ćwiczenia – płk. dr. hab. Dariusza MAJCHRZAKA, jego Zastępcę – płk. dr. hab. Krzysztofa KRAKOWSKIEGO oraz Szefa Sztabu płk. dr. hab. Leszka ELAKA.

Część poligonowa ćwiczenia rozpoczęła się od zorganizowania pracy ćwiczących dowództw, zgodnie z wydaną w poprzednim dniu sytuacją wyjściową, oraz sprawdzenia obiegu informacji w wewnętrznej sieci łączności. Ćwiczący rozpoczęli proces planowania obrony, wykonali rekonesans naziemny brygady zmechanizowanej i synchronizację działań dywizji.

W kolejnych fazach odbędzie się rekonesans powietrzny ćwiczącej dywizji, brygady i batalionu, a następnie przystąpienie do prowadzenia obrony. W ćwiczeniu wykorzystywany jest System Wspomagania Dowodzenia C3IS „Jaśmin”, umożliwiający zarządzanie polem walki, poprzez zobrazowanie sił własnych i przeciwnika, stwarzając tym samym warunki do rozwoju świadomości sytuacyjnej oraz sprawnego planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych. Wykorzystana jest także symulacja JTLS (Joint Theater Level Simulation) zaimplementowana przez specjalistów z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Scenariusz ćwiczenia jest maksymalnie zbliżony do warunków wojennych, a uczestnicy pracują i odpoczywają w warunkach polowych. Zgodnie ze standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego, najważniejsze dokumenty oraz przedsięwzięcia planistyczne i koordynacyjne są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgodnie z planem przebiegu ćwiczenia zespoły pracują w systemie dwuzmianowym przez całą dobę.

Charakterystycznym dla ćwiczenia „Pierścień”, a unikatowym w skali Sił Zbrojnych RP elementem szkoleniowym, jest włączenie do scenariusza elementu pozamilitarnego. Udział w specjalnie zorganizowanej odprawie wezmą przedstawiciele samorządu terytorialnego z Pisza, a także studenci cywilni z Wydziału Wojskowego i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. W tym roku po raz pierwszy włączono w scenariusz ćwiczenia działania Obrony Terytorialnej.

Tegoroczne ćwiczenie „Pierścień” jest przygotowane z dużym rozmachem. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem czuwa Centrum Koordynacyjne oraz zespół rozjemców taktycznych, specjalistów ds. dowodzenia, rozpoznania i specjalistów rodzajów wojsk. Kluczowe wsparcie ćwiczący otrzymują od 16. Dywizji Zmechanizowanej im. króla Kazimierza Jagiellończyka z Elbląga, w szczególności: 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego, 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Polski Stefana Batorego, 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, 11. Pułku Artylerii z Węgorzewa, 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera oraz 38. Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej im. mjr. Feliksa Kozubowskiego z Sochaczewa.W ćwiczeniu, jak co roku, biorą udział przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Są oni niezwykle pomocni w rozwiązywaniu problemów związanych z przekraczaniem granicy państwowej przez siły zbrojne oraz konsultowaniu kwestii hybrydowości działań przeciwnika w strefie przygranicznej.


wróć