MENU

72. rocznica rozbicia obozu NKWD w Rembertowie

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Stanisław Kowalczuk, inicjator budowy pomnika Jan Pasternak oraz prezes Koła Obwodu „Mewa-Kamień” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Józef Orliński. Z ramienia Akademii Sztuki Wojennej w ceremonii  uczestniczyli szef Wydziału Wychowawczego płk Maciej Bogdan i mjr Sebastian Kostecki.

Obchody objęły odśpiewanie hymnu państwowego, modlitwę w intencji poległych oraz apel pamięci i salwę honorową. Kluczowym momentem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem przez licznie przybyłe delegacje.


wróć