MENU

Komunikat

W dniu 13 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

W związku z niespełnieniem wymagań formalnych do pełnienia funkcji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej, określonych w § 46 ust. 1 Statutu Akademii Sztuki Wojennej, przez jedynego zgłoszonego kandydata, komisja konkursowa odstąpiła od rozstrzygnięcia konkursu.

 

REKTOR-KOMENDANT
/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć