MENU

Powitanie na sali tradycji

Bohaterami uroczystości byli następujący oficerowie:

ppłk Grzegorz Kołata,
ppłk Paweł Dębski,
mjr Piotr Maśloch,
płk Radosław Woźniak,
ppłk Dariusz Giza,
ppłk Mariusz Sikora,
ppłk Andrzej Królikowski,
mjr Sebastian Kostecki,
mjr Tomasz Rowiński,
ppłk Marek Depczyński
oraz st. chor. szt. Ireneusz Kowal i st. chor. Marceli Kuźma.

W uroczystości wzięli udział prorektorzy ASzWoj oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Akademii.

Rektor-komendant w imieniu wszystkich zebranych pogratulował oficerom objętych stanowisk i podkreślił, że zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe będą mogli wykorzystać w Akademii Sztuki Wojennej. 


wróć