MENU

"W Drodze do Niepodległości" - wystawa plenerowa

Zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej pt. W Drodze do Niepodległości, która znajduje się na terenie Akademii Sztuki Wojennej, przy budynku 101.

Dzięki wystawie przenosimy się do 1914 roku i idziemy wraz z marszałkiem Józefem Piłsudskim przez wszystkie lata walki o niepodległość oraz śledzimy dalsze losy, chwilę po jej odzyskaniu. Wystawa przedstawia unikatowe zdjęcia ze służby oraz z życia prywatnego Józefa Piłsudskiego. Ekspozycja została stworzona przy współpracy Akademii Sztuki Wojennej z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Józef Piłsudski, Warszawa, dn. 16-go listopada 1918 r.


wróć