MENU

Rozpoczynamy obchody 100. rocznicy utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej!

Akademię Sztuki Wojennej powołano do życia 1 października 2016 roku. Jednakże uczelnia ma znacznie dłuższą tradycję, którą kontynuuje po dziś, realizując przy tym nowy program kształcenia i styl działania. Powstanie Akademii ściśle wiąże się z historią i tradycjami Wyższej Szkoły Wojennej funkcjonującej w okresie międzywojennym w kraju i na obczyźnie (1919-1946).

Senat Akademii Sztuki Wojennej, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca br. przyjął Uchwałę w sprawie 100-lecia wyższego szkolnictwa wojskowego w Niepodległej Rzeczypospolitej, która symbolicznie rozpoczyna obchody setnej rocznicy powołania Wyższej Szkoły Wojennej. W uzasadnieniu przyjęcia Uchwały czytamy, m.in.:

Doceniając osiągniecia swoich wielkich poprzedniczek, Senat Akademii Sztuki Wojennej ogłasza rok 2019 - rokiem jubileuszu Wyższej Szkoły Wojennej, a zarazem wzywa wszystkich nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy różnych form kształcenia do zespolenia wysiłków w dalszej realizacji współczesnej misji Uczelni - służenia rozwojowi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i przygotowaniu kadr dowódczo-sztabowych i administracyjnych na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa."

Na murach budynków Akademii Sztuki Wojennej pojawił się akcent związany z rozpoczęciem obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz powstania Wyższej Szkoły Wojennej. Wielkoformatowe plakaty przedstawiają zdjęcia historycznych postaci, m.in. gen. Tadeusza Kutrzeby i marszałka Józefa Piłsudskiego.

Projekty billboardów zostały zaakceptowane przez konserwatora zabytków, który sprawuje pieczę nad całym kompleksem budowlanym Akademii. Pamiątkowe wydruki zlokalizowane są w kilku miejscach na terenie kampusu Akademii Sztuki Wojennej: na budynku 101 (od al. gen. A. Chruściela), 56 (front), na budynku basenu (od ul. Frontowej).

Ponadto, na ogrodzeniu bud. 101 pojawiła się wystawa plenerowa zatytułowana „W drodze do niepodległości” poświęcona roli Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez nasz kraj wolności. Wystawa składa się z 16 plansz, obrazujących najważniejsze momenty w dziejach Polski i jej walki o niepodległość, poczynając od roku 1914, a kończąc na roku 1935 – roku śmierci Marszałka Piłsudskiego.


wróć