Design Thinking na Wydziale Wojskowym

Zajęcia prowadzili wykładowcy Joint Special Operations University, MacDill AFB, Florida oraz Swedish Defence University, pod kierownictwem Bena Zweibelsona. Kurs zrealizowano przy współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych oraz Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. W warsztatach uczestniczyli słuchacze Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego, przedstawiciele KWS oraz nauczyciele akademiccy ASzWoj.

Warsztaty DT 

Warsztaty DT


Przedmiotem kursu była problematyka myślenia projektowego stanowiąca obecnie jeden z najbardziej nowatorskich trendów projektowania operacji w ujęciu kompleksowym. Uczestnicy kursu zdobywali umiejętności w zakresie poszukiwania rozwiązań problemów militarnych i społecznych, na poziomie operacyjnym w środowiskach o wysokim stopniu skomplikowania i zmienności. Udział w tym przedsięwzięciu stanowił wyzwanie – myślenie projektowe jest oparte na ocenie możliwości wpływania na środowisko o charakterze otwartym, zmuszając do odejścia od tradycyjnego w planowaniu wojskowym, redukcjonizmu liniowego.

Pięciodniowe zmagania z sytuacją problemową dotyczącą hipotetycznego konfliktu na tle społeczno-gospodarczym w regionie Afryki Środkowej, słuchacze zakończyli w piątek, 10 marca, ceremonią wręczenia certyfikatów, która nastąpiła tuż po zaprezentowaniu przez nich propozycji rozwiązań kryzysu przygotowanych z wykorzystaniem narzędzi Design Thinking.

                                                            Warsztaty DT

Warsztaty DT        
Zarówno słuchacze, wykładowcy jak i władze Wydziału okazali duże zadowolenie za-równo z przebiegu kursu, jak i z osiągniętych rezultatów. Należy podkreślić, że Akademia Sztuki Wojennej, a tym samym Siły Zbrojne RP, dołączyły do wąskiej i elitarnej grupy organi-zacji posiadających kadry budujące zdolności do wykorzystywania myślenia projektowego w planowaniu działań. Trend ten z pewnością będzie rozwijany. Przewiduje się rozszerzenie tematyki kursu w kolejnym roku akademickim.

Warsztaty DT

Warsztaty DT

Informację wytworzył:
Przemysław Paździorek
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-03-13
Data ostatniej zmiany:
2017-03-13
Data dodania i edycji:
2017-03-13 15:38:37 :
Monika Lewińska
2017-03-13 15:39:57 :
Monika Lewińska
2017-03-13 15:40:56 :
Monika Lewińska
2017-03-13 15:43:17 :
Monika Lewińska