Delegacja attaché obrony z wizyta w Akademii

Uczestnicy spotkania w auli w bud. 14

Cykl prezentacji i wystąpień objął zagadnienia związane z umiejscowieniem i rolą ASzWoj w całym systemie szkolnictwa wojskowego w Siłach Zbrojnych RP oraz funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów.

Goście mieli okazję uzyskać informacje dotyczące kursów dla oficerów – cudzoziemców oraz programu wymiany międzynarodowej Erasmus+. Na zakończenie spotkania obejrzeli Salę Tradycji, co było dobrą okazją do przedstawienia historii i tradycji dziedziczonych przez uczelnię.

Prorektor ds. wojskowych przemawia do uczestników spotkania

W spotkaniu uczestniczyli: prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, przedstawiciele władz Wydziału Wojskowego, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej ASzWoj wraz z zespołem oraz reprezentant Biura Rektora. Spotkanie współrealizował Departament Wojskowych Spraw  Zagranicznych MON. 

Informację wytworzył:
Piotr Wierzbicki
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-02-14
Data ostatniej zmiany:
2017-02-15
Data dodania i edycji:
2017-02-14 15:55:45 :
Jagoda Gawliczek
2017-02-15 08:28:30 :
Monika Lewińska