Akademickie "Pacta Conventa"

W obszernym dokumencie znajduje się zbiór wszystkich zajęć dodatkowych, w tym aktywności naukowych, sportowych i hobbystycznych, z których mogą korzystać studenci naszej uczelni. Można w nim znaleźć rejestr organizacji studenckich i kół naukowych, spis sekcji i klubów sportowych, grup artystycznych i kreatywnych, a ponadto zestawienie oferty e-learningowej i językowej, oferowanych przez funkcjonujące w Akademii komórki organizacyjne. Z myślą o miłośnikach podróżowania znalazło się także zestawienie wszystkich możliwości praktyk, staży i wymiany semestralnej w ramach programu Erasmus +. Akademickie Pacta Conventa uzupełnia informacja na temat różnorodnych stypendiów, możliwych do uzyskania w naszej Alma Mater.

APC

Profesor Gryz, pomysłodawca przedsięwzięcia wyjaśnia: - Akademickie Pacta Conventa – czyli „warunki uzgodnione” – to symboliczne podkreślenie tego, że władzom Akademii Sztuki Wojennej zależy na pełnym, zrównoważonym rozwoju naszych podopiecznych. To studenci wyjątkowej uczelni, w której można zdobyć certyfikat znajomości języka obcego uznawany przez NATO, spotkać się z żołnierzami i realnymi zadaniami wykonywanymi na rzecz obronnosci państwa, rozwinąć wiedzę i pasje, które być może zaowocują w póóźniejszym życiu zawodowym. 

Akademickie Pacta Conventa

Dokument został parafowany przez prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza oraz przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Kubę Gradusa, w obecności Samorządu Studenckiego i przedstawicieli studentów.

* * *


Zawartość „Akademici Pacta Conventa”:

 

1. Inicjatywy Uczelnianej Rady Samorządu Studenctów ASzWoj

APC

2. Koła naukowe i organizacje studenckie

REJESTR WSZYTSKICH ORGANIZACJI STUDENCKICH I KÓŁ NAUKOWYCH (przejdź do pliku)

3.  Biuro Karier - planowanie ściezki zawodowej

4. Zagraniczne oferty praktyk w ramach programu ERASMUS + (zapoznaj się z ofertą)

5. Studencka wymiana zagraniczna w ramach uczelni partnerskich ERASMUS + (zapoznaj się z ofertą)

6. Szkolenia e-learningowe (zapoznaj sie z ofertą)

7. Zajęcia sportowe i sekcje Akademickiego związku sportowego (zapoznaj się z ofertą)

8. Kształcenie językowe - w tym egzaminy wg normy STANAG 6001 (zapoznaj się z ofertą)

9. Pomoc materialna

DLA STUDENTÓW:

DLA DOKTORANTÓW:

10. Biblioteka Główna (przejdź)

11. Wydawnictwo i księgarnia (przejdź)

Informację wytworzył:
Monika Lewińska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07
Data dodania i edycji:
2017-12-07 10:50:57 :
Weronika Kukla
2017-12-07 10:51:19 :
Weronika Kukla
2017-12-07 10:55:34 :
Weronika Kukla
2017-12-07 11:17:35 :
Weronika Kukla
2017-12-07 11:49:50 :
Monika Lewińska
2017-12-07 15:00:33 :
Monika Lewińska
2017-12-07 15:01:03 :
Monika Lewińska
2017-12-07 15:05:12 :
Monika Lewińska
2017-12-07 15:05:40 :
Monika Lewińska