MENU
29maj

Konferencja doktorantów WZiD odbyła się po raz dziewiąty!

W dniu 25 maja br. w murach Akademii Sztuki Wojennej odbyła się IX Konferencja Doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Wyzwania dla bezpieczeństwa XXI wieku, zorganizowanej przez doktorantów pierwszego roku WZiD. W konferencji uczestniczyli...

28maj

Kreatywność zarządzania w organizacji

W ramach praktycznych warsztatów zarządzania dla studentów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, 25 maja 2019 r., odbyło się spotkanie z dr. Henrykiem Wojtaszkiem – Prezesem Zarządu Global Innovation sp. z o. o.

24maj

O kształtowaniu programów studiów dla kierunku Logistyka - posiedzenie Rady Programowej

Dnia 23 maja br. w Instytucie Logistyki WZiD odbyło się kolejne już posiedzenie Rady Programowej dla kierunku studiów Logistyka. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele świata nauki i praktyki, którzy uczestniczą w procesach kształtowania programów studiów, a prowadził je...

24maj

Posiedzenie Rady Programowej dla kierunku Lotnictwo

W dniu 23 maja br. w Katedrze Zarządzania Lotnictwem Cywilnym odbyło się posiedzenie Rady Programowej dla kierunku Lotnictwo. Celem spotkania było przeprowadzenie przeglądu i oceny planów studiów oraz programów kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia oraz...

21maj

"Kreatywność zarządzania w organizacji" - zaproszenie na warsztaty

25 maja br. w godz. 15:45-17:15 w Instytucie Zarządzania (budynek 22, sala 21K), odbędą się otwarte warsztaty "Kreatywność zarządzania w organizacji".

Warsztaty prowadzić będzie p. dr Henryk Wojtaszek Prezes Zarządu.

20maj

Seminarium naukowe "Determinanty bezpieczeństwa gospodarczo-obronnego państwa"

W dniu 17 maja br. odbyło się seminarium naukowe Determinanty bezpieczeństwa gospodarczo-obronnego państwa, którego organizatorem była Katedra Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W wydarzeniu...

17maj

Przedstawiciele Instytutu Zarządzania na XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Grupy dyspozycyjne

W dniach 9-10 maja 2019 r. we Wrocławiu odbyła się 30. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką /Sociology of Dispositional Groups. Between theory of social sciences and practice, organizowanej przez...

15maj

Współpraca w obszarze doskonalenia jakości wyrobów obronnych

14 maja 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej w sali im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” odbyło się seminarium naukowe nt.: Jakość wyrobów obronnych. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki...

15maj

"Klasyczne i nowoczesne metody prowadzenia projektów - możliwości wykorzystania przy pisaniu pracy dyplomowej " - wiemy już, co w praktyce studenta znaczy sprint i agile!

14 maja 2019 r. w ramach warsztatów zarządzania dla studentów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, odbyło się spotkanie z Panią Anną Góreczną, Dyrektorem Działu Usług w Simple SA.

12maj

Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zawarły porozumienie o współpracy

9 maja 2019 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium naukowe pt. "Transport jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii lądowej i transportu". Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia...

29kwi

"Zarządzanie operacyjne z perspektywy firmy zarządzającej dokumentacją" - warsztaty dla studentów WZiD

W dniu 26 kwietnia 2019 r., w Instytucie Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia odbyły się dla studentów z kierunku zarządzanie i dowodzenie warsztaty pt. „Zarządzanie operacyjne z perspektywy firmy zarządzającej dokumentacją”, które poprowadził mgr Tomasz Kaczmarek, Dyrektor...

20kwi

Dzień Interesariuszy Wewnętrznych

18 kwietnia br. na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia odbył się „Dzień Interesariuszy Wewnętrznych”.

17kwi

Porozumienie o współpracy z Inspektoratem Uzbrojenia

17 kwietnia br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Akademią Sztuki Wojennej.

17kwi

Zaproszenie na otwarte warsztaty "Zarządzanie operacyjne z perspektywy firmy zarządzającej dokumentacją"

26 kwietnia br. w godz. 13:15-14:00 w Instytucie Zarządzania (budynek 94, sala 111), odbędą się otwarte warsztaty: Zarządzanie operacyjne z perspektywy firmy zarządzającej dokumentacją.

17kwi

Udział reprezentantów WZiD w 100-minutowej sztafecie na 100-lecie Wyższej Szkoły Wojennej

W rocznicę urodzin gen. Tadeusza Kutrzeby, 15 kwietnia 2019 r. Dziekan Prodziekani oraz wykładowcy i pracownicy administracyjni Wydziału Zarządzania i Dowodzenia  wzięli udział w 100-minutowej sztafecie. Sportowe przedsięwzięcie odbyło się w ramach świętowania setnej rocznicy...

17kwi

Uroczyste Spotkanie Wielkanocne na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

Dnia 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:30 w Kasynie ASzWoj odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, na które przybyli liczni goście: przedstawiciele władz uczelni, pracownicy WZiD, studenci oraz zaprzyjaźnieni goście.

15kwi

Konferencja prawa lotniczego w Rzeszowie

W dniach 10-11 kwietnia br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii. Tematem tegorocznej edycji było bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym. Konferencję zorganizował...

14kwi

Sympozjum MOBILNOŚĆ WOJSKOWA pk. "MilMob" z udziałem ASzWoj

Dnia 11 kwietnia 2019 r. na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego WP pt.: Mobilność Wojskowa (kryptonim „MilMob”). 

11kwi

Posiedzenie Rady Programowej WZiD

W dniu 10 kwietnia 2019 r. obyło się posiedzenie Rady Programowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. W trakcie posiedzenia powołano nowych Członków Rady Programowej oraz zaprezentowano najważniejsze treści programów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

10kwi

Relacja z jubileuszowej konferencji "Logistyka a Bezpieczeństwo" 2019

W dniach 4-5 kwietnia 2019 roku w murach Akademii Sztuki Wojennej odbyła się już X Ogólnopolska konferencja naukowa „Logistyka a Bezpieczeństwo”, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Logistyki, której tematem przewodnim były „Innowacyjne rozwiązania...

09kwi

Inauguracja Top Young 100 z udziałem przedstawicieli ASzWoj

2 kwietnia 2019 roku odbyła się inauguracyjna konferencja II edycji programu Top Young 100 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Projekt ten jest inicjatywą skierowaną do studentów kierunków związanych z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw w Polsce.

08kwi

Wizyta w PWSZ w Chełmie

W dniach 1-2 kwietnia 2019 roku delegacja pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia gościła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Chełmie.

26mar

Relacja z seminarium naukowego - "Wybrane metody prognozowania w logistyce"

W dniu 19 marca 2019 r. Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj przeprowadziła seminarium naukowe nt. Wybrane metody prognozowania w logistyce.

25mar

Sympozjum naukowe: "System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Raport 2019"

W dniach 20-21 marca br. delegacja Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w składzie: dziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prodziekan WZiD ppłk dr inż. Dariusz Grala, dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Stanisław Smyk oraz ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny wzięli udział w...

24mar

Studenci WZiD zakwalifikowani do Programu Top Young 100

Grupa studentów kierunku logistyka Wydziału Zarządzania i Dowodzenia została zakwalifikowana do II edycji Programu Top Young 100, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki.

19mar

Kierunki studiów na WZiD z certyfikatem "Studia z Przyszłością"

Kierunki studiów „Logistyka” oraz „Zarządzanie i dowodzenie”, prowadzone na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, znalazły się wśród najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach. Kierunki te wyróżnione w IV edycji...

18mar

Rozpoczęcie współpracy pomiędzy WZiD a Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

15 marca br. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy WZiD ASzWoj a Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

18mar

Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego - relacja z konferencji

15 marca br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się II Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, we współpracy z Wydziałem Logistyki Wojskowej Akademii...

28lut

Wizyta studentów WZiD w Centrum Weterana

W dniu 26.02.2019 roku studenci Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej wraz z pracownikami - dr Marią Jabłońską - Wołoszyn oraz dr Aleksandrą Kaczmarek, odwiedzili Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.

18lut

Inauguracja 3. edycji studiów podyplmowych "Zarządzanie kulturą w Wojsku Polskim"

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia miała miejsce uroczysta inauguracja trzeciej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą w Wojsku Polskim dla wytypowanych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska zawodowo związanych z kulturą w Siłach Zbrojnych.