MENU

I Krajowa Konferencja Naukowa "Lessons Learned z udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami państwa"

W dniach 23-24 maja 2019 r. w Wilkasach k. Giżycka obyła się konferencja nt. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach NATO. Doświadczenia i wnioski.

Konferencja naukowa, zorganizowana przez 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, poświęcona była działalności Sił Zbrojnych RP w operacjach NATO. Wydarzenie patronatem honorowym objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym operacji prowadzonych przez Pakt Północnoatlantycki (NATO) w odniesieniu do udziału w nich żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także wymiana poglądów dotyczących skuteczności zadań realizowanych w ramach operacji NATO w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego.

W obradach udział wzięli liczni przedstawiciele rodzajów sił zbrojnych, w tym kadra i pracownicy Akademii Sztuki Wojennej. Konferencję otworzył prof. dr hab. Bogdan Szulc (WZiD), który w wygłosił referat o istocie przywództwa we współczesnej armii. O swoich doświadczeniach z operacji poza granicami państwa oraz współpracy wojskowej w ramach NATO  podzielili się ppłk dr Zbigniew Modrzejewski oraz ppłk dr Krystian Frącik z Wydziału Wojskowego, ppłk Marcin Szerszeń z Centrum Szkolenia Obron Przed Bronią Masowego rażenia w SZ RP, a także doktorant Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ppłk Andrzej Łydka.

Konferencje uświetniły liczne wydarzenia towarzyszące. Podczas rejestracji uczestnikom towarzyszył występ Orkiestry Wojskowej z Giżycka. W przerwie pomiędzy panelami żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, pod dowództwem kpt. Tomasza Dembińskiego, zaprezentowali wyszkolenie z walki wręcz. Była również okazja do zapoznanie z historią i tradycjami brygady – można było zwiedzić Salę Tradycji 15 GBZ, a także obejrzeć sprzęt pozostający na wyposażeniu brygady oraz Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie słynnej giżyckiej Twierdzy Boyen oraz towarzysząca konferencji wystawa "Dwudziestolecie Polski w NATO".

Gospodarzem wydarzenia był Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – gen. bryg. Norbert Iwanowski, natomiast pomysłodawcą cyklu konferencji i przewodniczącą komitetu organizacyjnego – Paulina Rosłoń z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Opiekę naukową nad przebiegiem konferencji sprawowali m. in.:  prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj – płk dr hab. Leszek Elak (Przewodniczący Komitetu Naukowego), dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. Tomasz Jałowiec oraz prorektor ds. dydaktycznych AWL – płk dr Jacek Narloch.

Foto: st. kpr. Bartek Grądkowski, szer. Adrian Staszewski


wróć