MENU

Konferencja doktorantów WZiD odbyła się po raz dziewiąty!

W dniu 25 maja br. w murach Akademii Sztuki Wojennej odbyła się IX Konferencja Doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Wyzwania dla bezpieczeństwa XXI wieku, zorganizowanej przez doktorantów pierwszego roku WZiD. W konferencji uczestniczyli pracownicy dydaktyczni Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Wydziału Wojskowego oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencję uroczyście otworzyła Pani Prodziekan ds. naukowych dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull życząc prelegentom udanych wystąpień oraz owocnych dyskusji.

Podczas konferencji, w której wzięli udział doktoranci zarówno Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, a także innych ośrodków naukowych omawiano zagadnienia z zakresu wyzwań dla bezpieczeństwa XXI wieku. W trzech sesjach plenarnych (Bezpieczeństwo XXI wieku-wybrane aspekty, Bezpieczeństwo sektora publicznego XXI wieku, Dylematy bezpieczeństwa XXI wieku) poruszono tematy z zakresu: bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, NATO nu clear sharing, praw człowieka, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa narodowego RP czy działań wojsk rządowych w Syrii.

Po każdej sesji miały miejsce ożywione dyskusje. Wydarzenie zostało utrwalone wspólnym zdjęciem uczestników z organizatorami konferencji. Według zapewnień organizatorów zaprezentowane referaty i nadesłane materiały zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

 

Tekst:
mgr Dolores Gracja Piwek
mgr Martyna Marczyk


wróć