MENU

Kreatywność zarządzania w organizacji

W ramach praktycznych warsztatów zarządzania dla studentów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, 25 maja 2019 r., odbyło się spotkanie z dr. Henrykiem Wojtaszkiem – Prezesem Zarządu Global Innovation sp. z o. o.

Warsztaty były ukierunkowane na rozwijanie kreatywnego, twórczego myślenia w poszukiwaniu alternatyw, weryfikowania hipotez przy wykorzystaniu różnych danych. Jednym z kluczowych elementów ćwiczeń było wskazanie cech osób kreatywnych oraz porównanie ich z cechami uczestników warsztatów.

Dr Henryk Wojtaszek podając liczne przykłady, nawiązywał  do zastosowania kreatywności zarówno w życiu codziennym, jak i w organizacji. Prowadzący zajęcia zwracał również uwagę na wizualizację problemów, wychodzenie spoza utartych schematów, podejmowanie prób znalezienia niekonwencjonalnych rozwiązań poprzez umiejętność łączenia różnorodnych informacji, myślenia w kategoriach przyczynowości oraz dostrzegania reguł.

Na zakończenie warsztatów dr Andrzej Nowak – zastępca dyrektora Instytutu Zarządzania podziękował prelegentowi za ciekawe przeprowadzenie warsztatów aktywizujących studentów.


wróć